Van opvang naar wonen.

Ben Sanders 29.11.2012

Enkele jaren geleden is er besloten om de woonlocaties voor de opvang van drugs- en alcoholverslaafden te verdelen

en te spreiden over de hele stad. Natuurlijk is iedereen het daarmee eens, deze mensen moeten ook een dak boven hun hoofd hebben dat is dus geen probleem. Maar wat je dan veel hoort: ‘Alleen als het maar niet bij mij in de buurt is’! En daarmee beginnen dan ook de problemen want het kan maar zo zijn dat er bij u om de hoek zo’n geschikte locatie wordt gevonden en dan komt er, zoals ook is afgesproken in de nota ‘Van Opvang Naar Wonen’, een proces op gang. Dat proces zegt waar naar gekeken moet worden en waar allemaal rekening mee moet worden gehouden, wat er wel en wat er niet kan, zijn er scholen, speeltuinen of clubgebouwen in de omgeving. Kortom een heel scala aan goed afgewogen voorwaarden waar een locatie aan moet voldoen. Nu is men al sinds een jaar heel nauwkeurig op zoek naar een geschikte locatie in Enschede West en zijn er al vele panden die de revue zijn gepasseerd.

Vorige week is dan ook de stadsdeelcommissie West vertrouwelijk bijgepraat m.b.t. de op dit moment in beeld zijnde enigszins geschikte locaties. Nou moet ik zeggen dat ik niet erg enthousiast ben met de voorgestelde locaties. Voor Burgerbelangen worden de locaties teveel in het midden van een wijk gezocht terwijl het anders kan en moet. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke locatie niet de broodnodige burgerparticipatie in de weg gaat staan, het mag geen extra risico opleveren en geen extra onveilig gevoel te weeg brengen in de buurt. Kortom het is niet eenvoudig om hiervoor een geschikte locatie te vinden. Ik heb voor mijzelf al wel een geschikte plaats in gedachten, maar dit voorstel zal dan nog wel de nodige commotie met zich meebrengen. Ik bedoel namelijk het leegstaande pand aan de Parkweg naast het voormalige clubhuis van een motorclub. Het gaat dan niet om het pand of de panden maar puur om de plek. Deze locatie -zonder omwonenden- zou qua ligging perfect zijn om hier voor deze door Tactus begeleide groep (ex)verslaafden een woonunit voor de 24 bewoners te bouwen.