Moskee in Enschede?

Niels van den Berg 01.11.2012

Het al dan niet realiseren van een nieuw te bouwen moskee in Enschede is vorige week onder de aandacht gebracht van de Enschedese burger.

Een onderwerp dat in zekere zin vaak beladen is. Fractie Burgerbelangen Enschede bereidt zich voor op de discussie die er ongetwijfeld komen gaat. Namens onze fractie ben ik woordvoerder op dit onderwerp. Stemmen wij er mee in, en zo ja, onder welke voorwaarden? Of hebben we bezwaren en stemmen wij op basis van die bezwaren tegen. Het antwoord is afhankelijk van vele factoren. De vraag die je dan als eerste stelt is: Kun je een dergelijk verzoek weigeren en op welke gronden dan? Nee in principe niet is dan ons antwoord want elke burger in dit land heeft dezelfde rechten en de vrijheid van religie en van meningsuiting. Dat wil dan nog niet zeggen dat wij daarmee negatief dan wel positief tegenover de plannen staan op dit moment. We willen eerst meer weten om een gefundeerd standpunt in te nemen en willen we eerst overleggen met de verschillende partijen waaronder omwonenden, initiatiefnemers en overige betrokkenen.

Daarom ben ik dan ook voornemens om nu, in de oriënterende fase, eerst contact te leggen met het stichtingsbestuur en met de wijkraad. Ik werk zelf in het VMBO onderwijs in Enschede en geef dagelijks les aan leerlingen met allerlei nationaliteiten. Daar zitten óók leerlingen tussen van allochtone komaf die respectloos zijn en een enkeling heeft mijn inziens ook radicale gedachten. Daartegenover staat dat er ook oer Hollandse jongens en meiden de school bezoeken en óók daartussen zitten pubers die doorslaan naar de rechtse kant. De angst mag niet gaan regeren en we moeten blijven uitgaan van een versterking van integratie van culturen. Integratie die volgens mij nog steeds verbeterd kan worden.

De hevigheid van de discussies rondom een onderwerp als dit bevestigd dat. Een dergelijk Turks cultureel centrum als voorgesteld kan hierin juist een brug slaan en anderzijds ben ik ook van mening dat wanneer dit niet juist wordt ingevuld, het de integratie juist ook in de weg kan staan. Burgerbelangen is een lokale partij die er is voor álle inwoners van Enschede. De eventuele bezwaren tegen het plan van omwonenden wegen we af tegen de motieven van voorstanders. Waar wij ook kritisch op zullen zijn is dat het centrum een open karakter moet hebben en toegankelijk moet zijn voor iedere burger van de stad. Een bezoek aan de website van TC Tubantia maakt duidelijk dat dit een gevoelig onderwerp is en zal gaan worden. Van de 78 reacties online is er geen enkele meer te herleiden en dan wordt het vervelend. Want een ieder kan en mag voor- of tegenstander zijn, maar dan wel met een gefundeerde mening en als allerbelangrijkst blijf daarbij respectvol en volwassen. Tot slot, wij hebben als fractie het standpunt ingenomen dat de stichting de eventuele bouw geheel zelf zal moeten bekostigen. Enschede zit in financieel zwaar weer en bevindt zich niet in de positie om hier in te investeren. Het gaat nu alleen nog maar om een eventuele intentieverklaring en het is nog geen besluit. Een intentieovereenkomst is iets anders dan een besluit en dus zullen er nog vele discussies volgen voordat de intentieverklaring ondertekend is.