Begroting 2013

André Le Loux 01.11.2012

De gemeente Enschede moet de komende jaren 66 miljoen bezuinigen en ombuigen.

Dit betekent dat dit jaar de reserves van de gemeente slinken van 133 miljoen naar 79 miljoen, zo’n 40 %. Een ongekend bedrag.
Naast de door het rijk opgelegde bezuinigingen ligt de oorzaak in de enorme hoeveelheid grond die Enschede in voorraad heeft voor zowel woningbouw, kantoren en bedrijven. Velen zullen zeggen, ja dat hebben meerdere grote gemeenten. Dat is juist. Maar zouden ze tegen dit planoptimisme ook zoveel geageerd hebben dan Burgerbelangen dat altijd heeft gedaan?? Als men wat meer naar de argumenten van Burgerbelangen had geluisterd waren de gevolgen veel minder geweest. De Usseleres bijvoorbeeld heeft ons al € 35 miljoen gekost, kosten die niet nodig waren geweest. Nu staan we voor de opgave om deze bezuinigingsoperatie zodanig te laten verlopen dat de last niet bij de burger wordt gelegd. En het moet gezegd, het college heeft er alles aan gedaan om dat ook inderdaad te doen.
In tegenstelling tot wat er landelijk gebeurd, hier worden de lasten dus niet bij de burger gelegd en dat stemt ons tot tevredenheid.
Of ziet u een verhoging van bijv. de rioollasten met een vervijfvoudiging wel zitten???? En het rijk gaat nog veel verder, gisteren lezen we in Binnenlands Bestuur dat er naast de al bekende bezuinigingen voor de komende jaren er voor Enschede nog eens € 30 miljoen extra aan bezuinigingen aan staat te komen en dan ontkomen wij er niet aan dat de burger daar in de toekomst wel degelijk iets van gaat merken.