Enschede krijgt hopelijk een Noorderval.

Albert Veldt 18.10.2012

In de Stedelijke Commissie van afgelopen maandag kwam de NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschedees Kennispark) aan de orde.

Vorige week lazen we in TC Tubantia dat Groningen in de top tien staat van slechtst bereikbare steden. Reden hiervoor is het ontbreken van goede rondwegen én aan-/afvoer wegen naar het centrum. Voorts stond in het krantenartikel dat slecht bereikbare steden kampen met grotere werkloosheid dan goed bereikbare steden. Goede bereikbaarheid stimuleert de economie, werkgelegenheid en biedt betere kansen voor toerisme.
In het rapport van Ecorys over de gevolgen van de Noordelijke ontsluiting is jammer genoeg de werkgelegenheid niet meegenomen. Groen Links en met name D66 vielen mij aan op het feit dat de werkgelegenheid zal toenemen met verwijzing naar het Ecorys rapport. Bij werkgelegenheid stond inderdaad een neutrale -0- vermeld, dat wordt echter verklaard door het feit dat hiernaar geen onderzoek is gedaan. In een MKBA onderzoek kun je alleen de nationale groei van de werkgelegenheid meten. Regionaal kan dit niet worden meegenomen in het onderzoek, …maar die groei is er natuurlijk wel.
Dat geldt sowieso voor de economische spin-off en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Het lijkt ons dan ook goed om nog te vermelden dat het kennispark afgelopen jaar een van de weinige gebieden is geweest in onze regio met een groei van de werkgelegenheid met meer de 400 arbeidsplaatsen!!
Burgerbelangen bestaat al bijna twintig jaar en heeft zijn ontstaan mede te danken aan de onvrede over de bereikbaarheid van onze mooie stad. Burgerbelangen is dan ook verheugd als de Noordelijke ontsluiting er zal komen. Dit betekend minder files op de andere invalswegen en sterke vermindering van het sluipverkeer door ons Noordelijk stadsdeel. Het zal beslist de werkgelegenheid in Enschede ten goede komen en onze Universiteit Twente en kennispark nog meer de kans geven zich verder te ontwikkelen en uit te breiden.