Egbert Jonker overleden

André Le Loux 04.10.2012

Egbert Jonker, de oud-voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink, is deze week overleden.

Ik herinner mij Egbert, die jarenlang voorzitter is geweest van de wijkraad Wesselerbrink, als een man die zich met hart en ziel inzette voor de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners van de Wesselerbrink. Dat stond bij hem voorop.
In de jaren dat ik wethouder was stond de wijkraad Wesselerbrink, waar Egbert toen voorzitter van was, model voor heel Nederland. De wijkraad was goed georganiseerd en op de maandelijkse wijkraadsvergadering kwamen meer dan 50 personen , meestal vertegenwoordigers van de verschillende straten . Egbert gaf destijds nogal wat lezingen door het hele land over het functioneren van wijkraden. En of het nu ging om de organisatie van Sinterklaas, de jaarlijkse opschoondag of over de afvalcontainers, Egbert was enthousiast, maar ook volhardend.
In mijn herinnering zal blijven dat de samenwerking met de wijkraad onder leiding van Egbert een waar genot was. Egbert probeerde op de wijkraadsvergaderingen over de zaken die in de wijk moesten worden uitgevoerd met het stadsdeelbeheer en de wethouder zodanige afspraken te maken , dat hij in de volgende vergadering kon mededelen dat een en ander geregeld was. Egbert hield van korte lijnen en hij wist dat deze manier van werken succesvol was. Ook stak Egbert veel tijd in het gegeven dat de Wesselerbrink aandachtswijk was. Hij wilde het beste voor de Wesselerbrink. In die zin zal hij altijd in onze herinnering blijven.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.