De marktvisie van Enschede.

Albert Veldt 04.10.2012

Afgelopen maandag kwam in de raad de markvisie ter sprake.

Het is al vorig jaar dat de raad het college het advies heeft gegeven om te komen tot een visie en plan van aanpak voor de markt(en) die in onze stad en dorpen worden georganiseerd. Met name de teruglopende bezoekers voor de dinsdagmarkt op het van Heekplein baarde zorgen. Ook de zaterdagmarkt op het van Heekplein heeft te maken met teruglopende bezoekersaantallen.
De marktvisie kwam er, maar het plan van aanpak niet! Dit tot groot ongenoegen van enkele raadsleden. Want wanneer komt het plan van aanpak, ook over anderhalf jaar? Misschien is de markt dan al helemaal leeggelopen!! Burgerbelangen heeft aangegeven de visie voor kennisgeving aan te nemen maar teleurgesteld te zijn over het trage werken van ons college. Bijvoorbeeld in Boekelo is er behoefte aan uitbreiding van het aantal stalletjes (nu acht) met één stuk. Dan denk ik doe dat dan, daar heb je toch geen raadsbesluit voor nodig lijkt mij. Burgerbelangen werd ook nog even aangevallen omdat de visie ook oplossingsgericht moest zijn voor het dekkingstekort. Dat tekort ligt momenteel op nog géén € 100.000 per jaar, sterker nog de wethouder preciseerde dat het om slechts € 50.000 gaat op jaarbasis. Nou dan zakt mij daar de broek van af als de rest van de raad dit het belangrijkst vindt. Sommigen overwegen zelfs in deze tijden van economische recessie de precariokosten voor de marktkooplieden te verhogen. Kijk eens naar Enschede promotie, die krijgt ruim één miljoen. Het zwembad moet jaarlijks ruim € 200.000 bij en wat te denken van al die subsidies die verstrekt worden?

Enschede staat bekend om zijn zaterdagmarkt, is een regionale trekker óók voor onze Duitse buren. Op zaterdag dragen de marktbezoekers voor 25% bij aan de omzet van de Centrumwinkeliers. Daarom is daadkracht van groot belang, een schone markt, een opgeruimde markt, een diverse markt én een markt met gepaste entertainment, dát is wat we willen!! Liefst gisteren al maar helaas ons college is druk met andere zaken!!