De ijsbaan (vervolg)

André Le Loux 06.09.2012

In het verleden hebben we meermalen aangegeven dat een ijsbaan bijna niet te exploiteren is. Maar men luisterde niet. Ook in onze nieuwsbrief hebben we dit meerdere malen gemeld.

Nu wil de gemeente de noodlijdende ijsbaan steunen. Vraag is echter of je dat moet willen. Moeten wij een commerciële partij ondersteunen die de exploitatie niet rond krijgt ? Dat is toch bedrijfsrisico? En dan nu geld beschikbaar stellen voor schoolschaatsen , terwijl wij hebben gekort op het schoolzwemmen. In alle eerlijkheid, de noodzaak voor schoolzwemmen is ons inziens toch hoger dan voor schoolschaatsen. Het lijkt ons meer symboolpolitiek en dit levert structureel geen oplossing voor de tekorten op de ijsbaan. Dat er nu weer (voor de vierde keer??) van management wordt gewisseld lijkt ons ook geen goede zaak.
Maar, als klap op de vuurpijl, reguliere werknemers ontslaan en daarvoor klimopbanen gebruiken is tegen de gemaakte afspraken, verdringing uit reguliere banen zou niet plaats vinden. Hier heb ik vorig jaar nog vragen over gesteld!!! Hier kunnen wij ons dan ook niet in vinden!!!!! Dat het college hierin heeft ingestemd kunnen we ons nauwelijks voorstellen!!!!!!
Suggestie:
Misschien levert een gesprek met de werknemers van het eerste uur meer op dan men denkt!!!!!