Vertrek blonde diva

André Le Loux 10.05.2012

Dit kopt de krant naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van Wethouder Myra Koomen. U zult een en ander vast al wel gelezen hebben.

Vanuit Burgerbelangen gezien was dit vertrek nu niet nodig geweest, want hoewel er een motie van afkeuring tegen haar was ingediend, gingen wij er van uit dat die het niet had gehaald. Wij zouden haar op het betreffende onderwerp niet laten struikelen. Echter, we zijn wel van mening dat ze het afgelopen jaar toch wel een aantal steken heeft laten vallen. Maar ja,als de wethouder geen verantwoording wil afleggen en zich niet wenst te verdedigen, ja, jammer, maar dan houdt het op, zeker als je tijdens de raadsvergadering in een naburig café zit. De logische consequentie van haar gedrag tijdens de afgelopen dagen was dus om zelf ontslag te nemen. Overigens, naar nu blijkt (zie Video rtvOost) heeft Myra Koomen al langer nagedacht over een voortijdig vertrek.
Voor Burgerbelangen heeft het vertrek van mevr. Koomen niet geleidt tot een herbezinning op onze deelname aan het college, wij gaan ervan uit dat de samenwerking tussen de coalitiepartijen hier niet onder hoeft te leiden, sterker nog, met de komende bezuinigingen in zicht hebben we een hecht college nodig!!! De CDA fractie moet volkomen onverwacht op zoek naar een vervanger. Deze persoon zal genoegen moeten nemen met de nu vrijgekomen portefeuille. Wel heeft Burgerbelangen er bij het college op aangedrongen van de gelegenheid gebruik te maken de portefeuilles enigszins te herschikken. Nu vallen sommige onderwerpen onder meerdere wethouders, dus nu is het de kans dit recht te zetten.

De nieuwe wethouder wensen we veel succes, hij/zij krijgt nauwelijks de tijd zich in te werken en daarbij komt ook nog dat het in deze tijd meer bezuinigen zal zijn dan het uitdelen van cadeautjes, dus voorwaar geen gemakkelijke klus.