Hoe zit het met onze eerste levensbehoeften?

Albert Veldt 05.04.2012

Burgerbelangen Enschede is zoals jullie weten een lokale partij. De andere partijen in Enschede worden landelijk gestuurd en dat kan vaak erg lastig zijn voor ze. Dit keer werd mijn aandacht getrokken door de telefoonstoring van Vodafone,

die het westen van het land compleet van de buitenwereld leek af te sluiten en miljoenen euro’s economische schade veroorzaakte. In een artikel hierover gaf een wetenschapper aan dat ons land bestuurd wordt door teveel rechts orthodoxe liberalen. Ik vond dat een prachtige term. Waarom zult u zich afvragen, want Burgerbelangen heeft het liberale ook hoog in het vaandel staan. Vrijheid van meningsuiting, vrije pers en iedere burger zoveel mogelijk zelfstandig laten beslissen over zijn wel en wee. Wél vinden wij dat de nutsvoorzieningen, dus zaken die noodzakelijk zijn voor de eerste levensbehoeften, zoals gas water en licht en eigenlijk óók telefonie zoveel mogelijk door de overheid moet worden geregeld. Dát lijkt ons een vereiste om prettig te kunnen leven zonder zorgen over continuïteit.

Orthodox liberalen hebben deze veelal staatsbedrijven zoveel mogelijk geprivatiseerd om een “gezonde marktwerking” te creëren. Burgerbelangen heeft zich al meerdere malen uitgesproken tegen het vervreemden van deze staatszaken. Je hoeft de krant maar op te slaan en je wordt verrast door uitval van stroomvoorziening, telefonie om van het openbaar vervoer en de spoorwegen nog maar te zwijgen. Privatisering heeft volgens de door mij eerder aangehaalde wetenschapper alleen maar gezorgd voor verrijking van de matig functionerende alternatieve bedrijven, miscommunicatie en strijd over de bestaande infrastructuren die ooit door de overheid zijn aangelegd. De glasvezelindustrie en zijn aanbieders zijn een goed (verkeerd) voorbeeld van de strijd die momenteel gaande is om klanten te winnen.
Al eerder heb ik de situatie geschetst dat als Duitsland, die voor ruim 60 % eigenaar is van onze elektriciteitsbedrijven, boos op ons is zij bij ons het licht uit kunnen doen. Geen prettig idee lijkt ons!