Bertus Ascherman Prijs 2012

Albert Veldt 05.04.2012

Vorig jaar hebben wij de Bertus Ascherman Prijs in het leven geroepen. Dit jaar kiezen we ervoor om een hij of zij in het zonnetje te zetten die zich enorm heeft ingezet ter verbetering van de leefomgeving van gehandicapten.

Iedere ingezetene van Enschede en/of tot onze gemeente behorende wijken en dorpen kunnen door iemand of een organisatie worden aangemeld via het secretariaat van de fractie van Burgerbelangen Enschede.
Vanaf 15 april 2012 kunt u mensen aanmelden, de nominatieperiode loopt jaarlijks van 1 oktober tot 1 september. Dus we rekenen op een groot aantal mensen waaruit we kunnen selecteren. De uitreiking zal plaats vinden in september na prinsjesdag. De prijs zal bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van honderd Euro, waarbij moet worden opgemerkt dat financiƫn beslist geen drijfveer zou moeten zijn. De fractie van Burgerbelangen Enschede zal uit de aangemelde kandidaten de persoon kiezen die zich in hun ogen het meest verdienstelijk heeft opgesteld.