Wet werken naar vermogen (WWnV) moet reëel en zakelijk zijn

Ben Sanders 22.03.2012

De nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) lijkt prima, maar de aanpak moet dan wel aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Het aannemen van mensen moet voor ondernemers lucratief blijven. Hiervoor pleiten ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCV.

Dit meldt MKB Nederland. Het moet voor ondernemers inzichtelijk zijn wat werknemers in het WWnV voor hen kunnen betekenen. Hiervoor is een landelijk digitaal werkzoekendenbestand, waarin werkgevers zelf kandidaten kunnen zoeken, noodzakelijk. De steun vanuit de overheid moet ook helder zijn, m.n. op welke ondersteuning bedrijven kunnen rekenen wanneer zij WWnV-gerechtigden aannemen.

Hieronder vallen onder meer loondispensatie, no-riskpolis en subsidies voor werkplekaanpassingen. Deze regelingen moeten voor iedere gemeente hetzelfde zijn, zodat werkgevers niet in de problemen komen wanneer ze werknemers uit verschillende gemeenten aannemen. Verder moeten ondernemers worden aangespoord om personeel uit de WWnV aan te nemen maar dan moeten ook zij nut en noodzaak ervan inzien. De quota en streefcijfers zijn volgens VNO-NCW in de praktijk onwerkbaar, omdat niet ieder bedrijf en niet iedere sector een geschikte werkplek heeft voor iemand uit de WWnV. Ook kan het de continuïteit van projecten en bedrijven belemmeren als er geen geschikte mensen voorhanden zijn. Voor de werknemer zou het tevens een grotere zekerheid zijn als hij of zij wordt geplaatst vanuit detachering zodat diegene die om welke reden dan ook niet voldoet of kan voldoen aan de eisen/wensen van een werkgever, nadien niet direct terugvalt in een bijstandssituatie.