Het einde!! van het jaar 2011 !

Albert Veldt 23.12.2011

Het einde van het jaar geeft de mens altijd weer de melancholie van hoe het is gegaan in het afgelopen jaar. Veel mensen vinden dat ze het er weer goed vanaf hebben gebracht. Wat niet goed ging lag immers aan die ander. Als ikzelf het jaar beschouw dan vind ik dat het een goed jaar is geweest. Dat komt mede doordat mijn vrouw en ik beiden hebben moeten ervaren hoe het is om een ziekte te overwinnen.

Op dat moment ontdek je dat niets belangrijker is dan gezondheid. Politiek heb we met Burgerbelangen (en ik dus ook) best wel redelijk onze belangen kunnen verdedigen. We zijn een coalitiepartner en dat betekent dat je in sommige zaken wel stelling kunt nemen, maar dat als de meerderheid té groot is je wel mee móet varen. Projecten waar wij problemen mee hadden zijn o.a. de stationstunnel, de Zuidlus, de opvang aan de Vlierstraat en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Feit is dat als we niét in de coalitie hadden gezeten deze projecten ook doorgang hadden gevonden, maar nu hebben we er in ieder geval wel ons oormerk aan kunnen geven. Wat we wel voor elkaar kregen is dat het vrij liggend fietspad aan de Zuid Eschmarker Rondweg er gaat komen. Waar wij ook aan mee konden werken is dat er niet gekort gaat worden op de bijstandsuitkeringen. Wij vinden het al erg genoeg dat mensen met een AOW nu al bericht hebben gekregen dat ze maandelijks in het nieuwe jaar 2012 enkele tientjes gekort gaan worden. De zorgtoeslag wordt verminderd én de premie voor de zorgverzekering gaat tientjes in de maand omhoog. Kortom het zal een jaar worden waar iedereen zal ervaren dat door landelijk ingrijpen ons inkomen aangetast zal worden. Dát is ook de reden dat ik voor Burgerbelangen ben gaan werken, om te zorgen dat we de lokale lasten zoveel mogelijk in kunnen perken. Tot nu toe lukt ons dat aardig, OZB, afvalbelasting, rioolheffing, parkeertarieven, alles blijft op niveau buiten de inflatiecorrectie! Terugkomend op mijn beginbetoog wil ik afronden met de wens dat u en uw familie een prettig nieuw jaar zult gaan beleven in goede gezondheid, want dát is onbetaalbaar!