Nieuw: de verandermanager

Niels van den Berg 22.12.2011

Het Aquadrome (met Slagman en Glanerbrug) blijkt nog altijd een lastig verhaal wanneer we spreken over een sluitende exploitatie. Jaar in jaar uit wordt het boekjaar afgesloten met een negatief saldo. Burgerbelangen heeft in het verleden al duidelijk aangegeven dat bijna geen enkel zwembad in ons land zichzelf kan bedruipen. Uitzondering hierop vormen naar alle waarschijnlijkheid de subtropische zwembaden van de grote vakantieparken.

Er wordt nu een verandermanager aangesteld. Maar een nuchtere kijk op de situatie en belangrijker nog een goed gesprek met de hoofdgebruikers van dit bad, leert al snel dat ook een verandermanager er naar alle waarschijnlijkheid weinig aan kan veranderen.

Wij hebben namelijk geen grote speelweide voor de schoolgaande jeugd, waar ze naast een frisse duik, ook een balletje kunnen trappen. Wat we wel hebben zijn verhoudingsgewijs (veel) te hoge entreeprijzen. En wat we ook hebben is een hele moeilijke concurrentiepositie gezien onze geografische ligging. Het Duitse achterland roept, of beter gezegd schreeuwt en krijgt daarmee de aandacht van de Enschedese zwemmers. Daarmee is het grootste deel van de Enschedese zwemmers op dat gebied een forens geworden. En zeer begrijpelijk, want in Duitsland krijg je wel veel vierkante meters speelweide, goed zwemwater met een groot aanbod van watervertier en, zeer zeker niet onbelangrijk, een zeer aantrekkelijke toegangsprijs. Daarmee is de keuze eenvoudig gemaakt, en dat is mijns inziens bijna niet te veranderen.

Misschien dat de betreffende verandermanager mij op lange termijn van gedachten doet veranderen, maar op steun vanuit onze fractie hoeft men voorlopig niet te rekenen. Wij hebben dit cadeautje van de PvdA aan de stad, destijds al in twijfel getrokken. Helaas zijn onze voorspelling bewaarheid geworden. Volgens mij is privatiseren de enige optie. Of men moet er voor kiezen dat we als stad Enschede zo’n bad moeten hebben. In dat geval kies je bewust voor een hogere jaarlijkse bijdrage c.q. subsidie vanuit de gemeente. Maar die keuze is destijds niet gemaakt. Tot slot wens ik een ieder prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2012!