College gebruikt sandwichmethode

Albert Veldt 09.12.2011

Een goed voorbeeld van de sandwichmethode is het verkeerscirculatieplan. Het plan om de verkeersstromen in de binnenstad te reguleren. Het MST komt met plannen voor uitbreiding en eisen ten aanzien van verkeer en parkeren. Proper-Stok, een ontwikkelaar bij binnenstedelijke herstructurering, komt samen met De Woonplaats over de ontwikkeling van de Boddenkamp én de Molenstraat met eisen naar ons College. Vervolgens gaat het College dus brainstormen en bedenkt dat een linksomdraaiend eenrichtingsverkeer om het Centrum de voorkeur verkiest.

Daarmee kan aan alle afspraken redelijkerwijs tegemoet gekomen worden en zijn alle investeerders tevreden gesteld. Tegelijkertijd verliest het college echter het zicht op de consequenties van die toezeggingen, immers het College moet het nu aan de Raad voorleggen, die uiteindelijk beslist. Ondertussen gaat het al lang niet meer om een goede verkeersafwikkeling maar om het principe!!

Geit en kool sparend komt ons College vervolgens met drie scenario’s die aan de raad worden voorgelegd. De lekkere hap “De Sandwichmethode” waarbij na informatieronden aan het publiek gevraagd wordt welke van de drie de voorkeur heeft, eigenlijk kun je maar bij één terechtkomen en dat is de eerste! Ook is er al wat water bij de wijn gedaan en wordt er geroepen “dit is het meest haalbare anders lopen de investeerders weg”. De Raad wordt daarmee onder druk gezet.

Betreffende het verkeerscirculatieplan hebben veel zienswijzen van o.a. wijkraden aangegeven dat er in de centrumring niet geknipt of gestremd moet worden totdat in de buitenradialen opvang is gecreëerd om verder verstopping van onze Singels tegen te gaan. Wij zijn dan ook tegen éénrichting in de Molenstraat en tegen éénrichting in de Zuidlus. Dat het kruispunt Mooienhof/Kuipersdijk dan een ingewikkeld probleem wordt is juist een uitdaging voor onze verkeersdeskundigen. In dat gebied zou het niet verkeerd zijn de busbaan ook door de auto’s te laten bereiden en kom bijvoorbeeld maar met een goede verkeersregelinstallatie.