Vrijstaande kantoren en leegstaande woningen.

André Le Loux 24.11.2011

Deze week kwam ik in gesprek met een projectontwikkelaar. In dat gesprek kwam , zoals in deze tijd wel logisch, het onderwerp “economische crisis” aan de orde. En vanzelfsprekend krijg je het dan ook over wat Enschede zou moeten doen. Opmerkelijk waren zijn uitspraken over de kantorenmarkt. Bedrijven zouden niet naar een ander gebouw mogen verhuizen als niet duidelijk is wat er terug komt in het gebouw dat zij gaan verlaten. En, zei hij, dat geldt ook voor huurders. Volgens hem is het een fabeltje dat een aantal kantoorgebouwen niet meer als zodanig geschikt zouden zijn of met beperkte middelen niet geschikt te maken zijn en dat daarom bedrijven verhuizen naar nieuwe locaties.

Ook Burgerbelangen is die mening toegedaan en wij hebben dit soort uitspraken ook al eens geopperd. Natuurlijk, misschien kun je niet alles afdwingen, maar we kunnen en moeten er wel beleid op zetten. Bij de komende besprekingen over de kantorenmarkt zullen we daarom dit onderwerp weer aankaarten. De Tweede kamer wil verruiming van de tijdelijke verhuurmogelijkheden van woningen, een goede zaak. Ook bespreken we binnenkort in de gemeenteraad de woonvisie. Hierin zal duidelijk worden dat we de komende jaren fors minder woningen gaan bouwen en ook niet alle locaties in de lucht willen houden. Hopelijk krijgen we door dit soort maatregelen de doorstroming weer op gang.