In 5 jaar 24 miljoen bespaard voor onze burgers

Hans van Agteren 10.11.2011

Ik kan mij voorstellen dat u denkt dit is een typefout, maar nee het is de realiteit. Zoals u wellicht weet werd het College vorig jaar geconfronteerd met een grote stijging van de rioolheffing voor onze burgers. De tariefstelling wordt bepaald door het gemeentelijk rioleringsplan het zogenaamde GRP. U kunt zich voorstellen dat ik direct het onacceptabel hierover heb uitgesproken. Aangezien het College nu juist aan onze burgers had beloofd de komende periode geen extra lastenverhoging voor de burgers te accepteren.

College en Raad namen het advies over en ik kreeg de opdracht om te zorgen voor een nieuw GRP. Met de uitgangspunten heel en veilig, max. stijging van 4% en 100% kwijtschelding voor de minima. Op de afdeling werden alle verloven ingetrokken. Met innovatieve ideeën, goede alternatieven en creatieve geesten werd gewerkt aan een nieuw GRP. Uiteindelijk resulteerde dit in een meer dan goed plan waarin ook nog eens een prachtig duurzaam idee zoals de Stadsbeek in verwerkt is. Na maanden van hard werken door de afdelingen, was het natuurlijk geweldig om te zien dat de Raad unaniem het voorstel omarmde. En hoe zit dat dan met die 24 miljoen?…het nieuwe GRP t.o.v. het oude GRP levert per aansluiting in 5 jaar minimaal € 400,00 minder uitgaven voor de burgers op. Met ca. 60.000 betalende aansluitingen komen we op een bedrag van € 24.000.000.00 En dat geeft een goed gevoel.