Bewoners Bolhaar blij met oplossingen wateroverlast

Hans van Agteren 01.07.2011

In de Mozartlaan en Roesingsbleekweg en de straten hier rondom heen is er al jaren spraken van extreme wateroverlast na een hevige regenbui. In vele gevallen loopt het water de woningen in, met alle gevolgen van dien. Volgens de meeste bewoners was dit niet iets van de laatste tijd maar is hier al jaren sprake van. Een maand geleden is er tussen de bewoners, het stadsdeel Noord, de betreffende ambtenaren en mij persoonlijk een gesprek geweest waar deze problemen nadrukkelijk naar voren kwamen.Er zijn op de lange termijn goede oplossingen voorhanden, maar de uitvoering daarvan kost vele jaren en daar zijn de bewoners nu niet meegeholpen.

Onze mensen hebben in een intensief proces met bewoners en gewoon kijken in het veld op een snelle en creatieve manier gezocht naar oplossingen die op korte termijn effect resulteren. Het gaat nu te ver en het wordt dan te technisch om het u nu uit te leggen, maar inspelend op het hoogte verschil zal het overtollige hemelwater op een snelle wijze bovengronds worden afgevoerd naar een aantal weilanden en een retentiegebied.

Deze plannen zijn deze week aan de bewoners voorgelegd. Uit de reacties uit de zaal konden wij opmaken dat een ieder zeer content was over de te nemen maatregelen. De uiteindelijke uitvoering zal oktober/ november van dit jaar plaats vinden. Nu maar hopen dat we in de tussentijd niet geconfronteerd worden met extreme regenbuien.