Meer handhaving op zwerfvuil rondom afvalcontainers

Hans van Agteren 30.06.2011

In toenemende mate moeten we constateren dat door burgers er steeds meer bijplaatsingen naast onze ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst.

Iets wat wij absoluut niet willen en ook niet kunnen accepteren. Er ontstaat een verrommeling, het trekt ongedierte aan en het legitimeert anderen om het ook te doen. Ik kan mij ook niet voorstellen dat mensen dit doen maar het gebeurt en hier gaan we de komende maanden fors op inzetten. Er is extra geld vrijgemaakt om met name in de binnenstad, maar ook in de wijken hierop te handhaven. De handhavers zullen proberen de veroorzaker te achterhalen, dit in samenspel met Twente Milieu die ook zal zorgen dat de rommel zo snel mogelijk wordt verwijderd.