Wil de echte woordvoerder opstaan?

Niels van den Berg 16.06.2011

 

dualisme: twee van elkaar onafhankelijke systemen.

Fractie: alle leden van 1 partij in een vertegenwoordigend lichaam

Woordvoerder: Persoon die namens anderen spreekt.

Hoe kan het dat de woordvoerder van de PvdA, Gerrit Dijkhuizen, namens de fractie een motie ondertekent m.b.t. kunstgrasbeleid, zich ervan bewust zijnde dat het onderwerp diezelfde avond nog behandeld zal worden, terwijl zijn fractievoorzitter aan het eind van die vergadering aangeeft dat het punt volgens zijn fractie beter meegenomen kan worden in de kadernota.

Hoe kan het dat de woordvoerder van de PvdA, Gerrit Dijkhuizen,  tijdens de stedelijke commissie wel het onderwerp “Slagman” behandeld, en hij een week later tijdens behandeling in een raadsvergadering in de banken zit en Kenan Boz het stokje overpakt, met een totaal andere strekking van het verhaal.

Hoe kan het dat de woordvoerder namens de PvdA, Nico Mol, uit de raadscommissie stapt aangaande het vliegveld, omdat hij hier en daar iets te diep aan het graven is.

Hoe kan het dat fractievoorzitter Laurens van Lier, meer dan de helft van alle onderwerpen behandeld als woordvoerder van de PvdA, terwijl deze partij in onze raad zit met maar liefst 9 vertegenwoordigers.

Welke invloeden spelen binnen deze coalitie partij, waar de echte PvdA’ers mijn inziens regelmatig terug worden gefloten.

Allemaal vragen, mijn hoofdvraag: Wil de echte woordvoerder opstaan?