Werkloosheid en Bijstand in Enschede

Albert Veldt 31.05.2011

De werkloosheid in Enschede blijft opmerkelijk stabiel. Dat wil zeggen dat de economie in onze regio zich beter ontwikkelt dan elders in het land. We zien heel duidelijk dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg de Flevopolder en zelfs Zuid-Holland boven het landelijk gemiddelde qua werkloosheid scoren. Dat is eindelijk een opsteker voor ons.

Feit is echter dat het aantal mensen dat in de Bijstand zit wél blijft stijgen, de teller staat momenteel op 5300 man/vrouw. In de bijstand komen de mensen die geen recht meer hebben op een WW-uitkering, maar ook de mensen (vooral vrouwen door echtscheiding) die te maken krijgen met inkomensdaling.

5300 Mensen die dus in de armoede zitten.

De mensen die het echt niet kunnen trekken hebben uiteraard onze sympathie. Het blijkt echter dat er een zogenaamde “ijzeren voorraad” is van mensen die meerdere jaren  in de Bijstand zitten, maar die elke medewerking weigeren om aan de slag te gaan. Op dit moment zijn de managers van het Werkplein en de DCW bezig om een begeleidingstraject op te starten. Dit houdt in dat iedere bijstandsuitkeerder op gesprek moet komen en een traject voorgelegd krijgt om aan het werk te gaan voor zover hij/zij dat kan. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met (gescheiden) alleenstaande moeders met kleine kinderen, waarvoor gedeeltelijke of gehele dispensatie kan worden voor een bepaalde periode.

Uiteindelijk zal dit moeten resulteren dat de “ijzeren voorraad” van mensen die wel kunnen maar niet willen werken ook gekort worden op hun uitkering of zelfs helemaal niets meer krijgen. Het motto “werken naar vermogen” is iets waar wij als Burgerbelangen wel mee in kunnen stemmen. Het klinkt misschien wat streng, maar wees eens eerlijk, iedereen zal toch z’n best moeten in deze maatschappij en onze stad, voor niets gaat de zon op en anders zullen u en ik er allemaal via te verhogen gemeentelijke belastingen aan mee moeten betalen.