De ijsbaan Twente

André Le Loux 25.03.2011

In september 2010 hebben wij over de ijsbaan Twente een aantal vragen gesteld aan wethouder Wallinga. Vragen die wij stellen omdat wij redenen hebben om te vermoeden dat er iets niet goed gaat.

Een van de vragen luidde als volgt: Hoeveel mensen hebben het afgelopen seizoen de ijsbaan bezocht en is dit voldoende om de continuïteit te waarborgen?

In het antwoord gaf de wethouder aan dat de 180.00 bezoekers van het vorige seizoen voldoende was om de continuïteit te waarborgen. Dit heeft de wethouder middels een memo laten weten.

Nu blijkt dat de 170.000 bezoekers van dit seizoen leidt tot een verlies van € 350.000 heeft de wethouder toch wat uit te leggen. Natuurlijk spelen er ook andere factoren een rol bij het bepalen van het exploitatie resultaat. Maar dan zou er sprake moeten zijn van enorme tegenvallers. En daar hebben we niets over gehoord. Personeelskosten spelen een rol, maar het voltallige personeel is net vorig jaar ontslagen en duurder personeel heeft men niet aangenomen.

In de memo van oktober 2010 staan zelfs maatregelen aangekondigd die er voor zouden moeten zorgen dat de aanloopverliezen van de eerste twee jaar niet weer zouden voorkomen.

Ja, mismanagement zou dan een oorzaak kunnen zijn, maar wij vermoeden dat zaken veel te rooskleurig worden voorgesteld en men nu door de mand valt.

Daar er volgens de memo regelmatig overleg is tussen gemeente en exploitant moet de wethouder dus al langer weet hebben gehad van de grote tekorten.

Wat ook nog opvalt, is de mededeling dat schaatsgroepen de ijsbaan de rug hebben toegekeerd en vertrokken zijn naar Deventer. Heeft dat soms ook met de ijskwaliteit te maken?

Om toch te kunnen komen tot een beter exploitatieresultaat vraagt de exploitant nu aan de gemeente om de hal in de zomer te mogen gebruiken voor evenementen e.d.

Op zich is het natuurlijk goed dat een hal ook in de zomerperiode gebruikt kan worden, maar of dit hier nu de oplossing is?? We hebben al Go Planet, de Twentehallen, Expocenter. En volgens ons gaat het daar ook nog niet zoals men het graag zou zien. Dus meer van hetzelfde zal niet tot een oplossing leiden. Stof tot nadenken !!! 

                               – –