Groenafval

André Le Loux 27.02.2011

Tot vorig jaar ontving ieder huishouden de afvalkalender. Daarin staat wanneer de groene container wordt geleegd en wanneer de grijze container wordt geleegd.
M.i.v. dit jaar kun je op de website van Twente Milieu de afvalkalender downloaden. Echter op deze kalender staat niet wanneer je gratis groenafval naar de stort mag brengen. Tot vorig jaar waren dat twee weken in maart en twee weken in oktober en dat stond gewoon op de afvalkalender.
Burgerbelangen heeft er voor gepleit dat er zowel in het voorjaar als in het najaar een hele maand gratis groenafval gestort mag worden.
Daarom hebben wij maar eens rondgevraagd. Ons is toegezegd dat twee keer een hele maand gratis groenafval storten gewoon doorgaat.
Wij hopen dan ook dat de website van Twente Milieu snel daarop wordt aangepast en dat in Huis aan Huis ook melding wordt gemaakt van deze nieuwe situatie.